Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Slávnosť posvätenia chrámu v Novej Lehote

GALÉRIA
Dátum: 14.12.2011
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 920
Slávnosť posvätenia chrámu v Novej Lehote

Prvého októbra 2011 sa v dcérocirkvi Cirkevného zboru ECAV Piešťany v Novej Lehote za prítomnosti predsedníctva Západného dištriktu a seniora Bratislavskému seniorátu konala posviacka obnoveného evanjelického chrámu Božieho.

Za krásneho slnečného rána sa začali zhromažďovať domáci i hostia, aby vzdali vďaku Trojjedinému Pánu Bohu za dielo, ktoré s Jeho pomocou Novolehoťania v ostatnom čase realizovali. Starú ošarpanú a zubom času dopraskanú, miestami už aj opadanú omietku vymenili za novú.

Posviacka obnoveného chrámu sa konala v roku 145. výročia postavenia a 140. výročia posvätenia tunajšieho evanjelickeho kostola. Zároveň v tomto roku uplynulo už 10 rokov od priradenia Cirkevného zboru ECAV Nová Lehota k Cirkevnému zboru ECAV Piešťany, a tým aj jeho preradenia do zväzku Bratislavského seniorátu.

Vzácni hostia s domácimi vo viere si pred vchodom do stánku Božieho úvodom vypočuli vokálnu skladbu „Slovensko moje, otčina moja“ v podaní spevokolistov z matkocirkevného zboru v Piešťanoch pod taktovkou brata kantora Ľ. Michalku, ktorí zaspievali ešte ďalšie piesne počas slávnostných služieb Božích.

Keď sa veriaci za hlaholu zvonov zhromaždili v kostole, sestra dozorkyňa Z. Šandriková privítala hostí a všetkých prítomných. Po úvodnej liturgii akt posviacky na základe 147. žalmu vykonal vznešený brat senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda. Za základ svojej kázne si zvolil text z 2Tim 3, 14 - 15.

Históriu cirkevného zboru, chrámu a fary priblížil zhromaždeným zborový farár Branislav Dolinský. Spomenul významné historické udalosti od roku 1611 po dnešné dni. Ďakoval Bohu za to, že skromný, pracovitý a hlboko veriaci ľud, žijúci pod malebným Bezovcom, bol vždy bohabojný už oddávna túžil mať svoj chrám a slova Božieho kazateľa. To ich viedlo k tomu, že v roku 1866 začali stavať i dokončili s pomocou Božou svoj vlastný kostol, aby nemuseli chodiť v čase i nečase na služby Božie do 30 km vzdialenej matkocirkvi Nitrianska Streda, kam toho času prislúchali.

Novolehoťanom sa v súčasnosti podarilo obnoviť fasádu kostola vďaka milodarom i obetavosti domácich cirkevníkov, ale aj vďaka dotácii z Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka (EKM), čomu predchádzal proces schvaľovania seniorálnym, dištriktuálnym i generálnym presbyterstvom. Spomenutým zborový farár vyslovil aj touto cestou poďakovanie.

V rámci služieb Božích odzneli pozdravy hostí. Za bývalú matkocirkev Nitrianska Streda novolehotských cirkevníkov pozdravil brat farár Martin Bobák. Prihovoril sa aj dozorca Západného dištriktu Vladimír Daniš. Na roky mladosti strávené na novolehotskej fare si zaspomínala sestra Mária Matejková, dcéra niekdajšieho novolehotského evanjelického farára Bedricha Kubíka. Za obec Nová Lehota prítomných pozdravil starosta obce Bohuslav Plačko.

Na Novú Lehotu aj pre krásu Božieho stvorenia, ktorá ju obklopuje, radi už roky prichádzajú a trávia tu voľné chvíle aj členovia Spoločenstva evanjelickej mládeže z Piešťan, ktorí k spoločnému dielu prispeli tým, že moridlom natreli zvonicu pred kostolom.

Kiež by novolehotský evanjelický chrám Boží slúžil i naďalej k Božej oslave, na vzdelávanie ľudu Božieho. Nech i v budúcnosti platia slová Písma svätého, ktoré sú napísané nad chrámovými dverami: „Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi.“ Zj 21, 3

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.